Политика за защита на личните данни

Съдържанието на този уеб сайт: www.V-TAC.bg („Сайтът“) е съобразено със Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за правата Ви да контролирате тези действия.

Вашето съгласие и нашата отговорност

Като приемате Политиката за защита на личните данни на Ви-Тек и в зависимост от избраните от Вас услуги, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат автоматично обработени в съответния обем за маркетингови цели. Ви-Тек запазва правото си да променя Политиката за защита на личните данни по всяко време, за което ще информира клиентите си по подходящ начин.

Ви-Тек не обработва лични данни за лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители.

Ви-Тек се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на Сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. Ви-Тек използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани.

Сигурността на Сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. Ви-Тек не носи отговорност за защитата на данните извън обичайните мерки, които взима. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, Ви-Тек ги унищожава, освен ако действащото право не предвижда друго.

Лични данни, които обработваме

Личните данни, които получаваме от Вас зависят от избраната от Вас услуга. Те се предоставят доброволно и са насочени към персонализиране на Сайта и получаваните от Вас рекламни материали, ако сте избрали подобна услуга. Тези лични данни е възможно да са:
 • Собствено и фамилно име;
 • ЕГН;
 • Електронна поща;
 • Адрес за контакт;
 • Телефон за контакт.

Употреба на бисквитки

Вашите права

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от Ви-Тек Европа, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
 • достъп до предоставените от тях лични данни и информация свързана с тяхното обработване;
 • заличавания, корекции или блокиране на лични данни при обработка противоречаща на Закона за защита на личните данни;
 • отказ от получаване на електронния бюлетин и електронни маркетингови комуникации.
Тази опция може да бъде упражнена чрез изпращане на e-mail на електронен адрес: office(at)v-tac.eu или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: "ВИ-ТЕК ЕВРОПА" ООД, бул. "Рожен" 41, София 1271, България.

Контакти за въпроси

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси моля свържете се с нас по някой от следните начини:
 • Обадете се на: + 359 (02) 905 66;
 • Пишете на: office(at)v-tac.eu или
 • Изпратете писмо на: "ВИ-ТЕК ЕВРОПА" ООД, бул. "Рожен" 41, София 1271, България.